Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Harmonogram rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Zakres czynności do wykonania w procesie rekrutacji do XXI LO

od 17 maja

do 21 czerwca 2021

do godz. 15.00

W systemie elektronicznego naboru, na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat załóż konto i wybierz szkoły oraz te oddziały w wybranych szkołach, którymi jesteś zainteresowany.

Zapisz swój login i hasło, gdyż po podaniu nr PESEL system nie pozwoli Ci na założenie drugiego konta. Podaj swój adres e-mail abyś mógł samodzielnie odzyskać hasło do swojego konta.

Najważniejsza jest kolejność, w jakiej ustawisz wybrane przez siebie oddziały, gdyż według tej kolejności będziesz kwalifikowany w procedurze naboru, tzn. zostaniesz przydzielony do pierwszego w kolejności oddziału na twojej liście, do którego uzyskasz wymaganą liczbę punktów.

Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły oraz ewentualnie inne zaświadczenia, ze swojego konta, daj rodzicom do podpisania i złóż w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi, jeśli to oddział w naszej szkole wybrałeś, jako pierwszy na liście Twoich preferencji.

Bardzo prosimy o podanie we wniosku nr telefonu do przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Jeżeli już po złożeniu wniosku chciałbyś zmienić szkołę pierwszego wyboru lub kolejność na liście preferencji to Twój rodzic lub opiekun prawny musi wystąpić o wycofanie wniosku składając w sekretariacie szkoły stosowne oświadczenie.

od 25 czerwca

do 14 lipca 2021

do godz. 15.00

Złóż w sekretariacie XXI LO jedną poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (lub przynieś oryginał, z którego pracownik XXI LO zrobi kopię) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na swoim koncie uzupełnij formularz osiągnięć wpisując uzyskane oceny.

Jeśli jesteś finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego/tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie wpisano Ci dodatkowych osiągnięć to wraz z kopiami wymaganych dokumentów przynieś do wglądu oryginał stosownych zaświadczeń.

22 lipca 2021

Sprawdź na swoim koncie w systemie naboru, do którego z wybranych oddziałów się zakwalifikowałeś.

od 23 lipca

do 30 lipca 2021

do godz. 15.00

Jeśli zakwalifikowałeś się do oddziału w XXI LO, to rodzice lub opiekunowie prawni składają, w XXI LO: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty oraz kartę zdrowia i 2 zdjęcia.

Rodzic lub opiekun prawny zostanie również poproszony o wybranie drugiego języka obcego (o wyborze grupy językowej decyduje kolejność zgłoszeń w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów) oraz zadeklarowanie udziału w zajęciach religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

2 sierpnia 2021

do godz.14.00

Opublikowane zostaną listy przyjętych i listy nieprzyjętych