Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 - zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

Jak złożyć dokumenty do XXI LO

Wybrane terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Zakres czynności do wykonania w naborze do XXI LO

od 20 IV 2022 r.

do 17 V 2022 r.

do godz. 12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
wraz z dokumentami
 * (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół (albo większej liczby szkół, o ile organ prowadzący dopuści taką możliwość), składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

do 31 V 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 4 VII 2022 r.

do 11 VII 2022 r.,

do godz. 15:00.

 

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 VII 2022 r.

do 12 VII 2022 r.

godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 15 VII 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19 VII 2022 r.

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 VII 2022 r.

godz. 12:00

do 22 VII 2022 r.

godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

25 VII 2022 r.

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Przyjmowanie kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem):

  • świadectwa,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia, które nie zostały ujęta na świadectwie

 

8 lipca (piątek)                 9:00 - 15:00

11 lipca ( poniedziałek)   9:00 - 15:00

12 lipca (wtorek)              9:00 - 15:00

 

Przyjmowanie od rodziców/opiekunów prawnych woli przyjęcia w postaci oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów, 2 zdjęć (opisanych), karty zdrowia, a także deklaracja o nauce drugiego języka obcego (decyduje kolejność zgłoszeń), religii, etyki, WDŻ:

19 lipca (wtorek)       12:00 - 15:00

20 lipca (środa)          9:00 - 15:00

21 lipca (czwartek)    9:00 - 15:00

22 lipca (piątek)         9:00 - 12:00