Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz roku szkolnego

Lp.

Termin

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.              

1 września

Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego.

dyrektor szkoły

Spotkania wychowawców klas z uczniami.

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania szkoły
w okresie pandemii, Statutem i regulaminami szkolnymi oraz zasadami BHP

wychowawcy

2.              

6 września

Integracja klas pierwszych –wycieczki do Torunia i Wrocławia

wychowawcy klas I
i M. Galus

3.              

7 września

Zebrania z rodzicami

dyrektor

z-ca dyrektora, wychowawcy

4.              

do 14 września

Termin przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych w klasach I – j. polski, matematyka, jeden przedmiot rozszerzony w danej klasie (wg profili klas)

nauczyciele wyznaczonych przedmiotów

5.              

20-24 września

TYDZIEŃ WYCIECZEK SZKOLNYCH DLA KLAS II i III

 

6.              

23 -27 września

Sprawdziany Umiejętności maturalnych w klasach 3e,3f,3g

na poziomie podstawowym z j. polskiego, matematyki
i j. angielskiego

nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, matematyki

7.              

do 28 września

Wypełnienie deklaracji maturalnych.

wychowawcy klas III e,f,g

8.              

do końca września

Przeprowadzenie w klasach III e,f,g godzin  z wychowawcą, poświęconych przypomnieniu zasad i procedur organizacji i przebiegu egzaminów maturalnych.

Zapoznanie uczniów z instrukcja p.poż.

wychowawcy

9.              

14 października

Uroczystość Święta Komisji Edukacji Narodowej

dyrektor szkoły,  pedagog szkolny, SU, M.Oleksik,

10.           

18-22 października

Przeprowadzenie SUM-ów w klasach III a,b,c,d z j.polskiego, j.angielskiego(P), matematyki (P)

koordynatorzy ds. badań
i diagnoz umiejętności

11.           

19 października

od 16.00 do 18.00

Konsultacje z rodzicami w szkole lub on-line
 – po wcześniejszym umówieniu

wszyscy nauczyciele

12.           

10 listopada

Obchody Święta Niepodległości.

P.Sowiński

13.           

12 listopada

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów (1)

 

14.           

23 listopada

od 16.00 do 18.00

Konsultacje z rodzicami w szkole
 – po wcześniejszym umówieniu

wszyscy nauczyciele

15.           

5 grudnia

termin informowania rodziców o ocenach niedostatecznych

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

16.           

23-31 grudnia

ferie świąteczne

 

17.           

5 stycznia

Wystawienie ocen za I półrocze

wszyscy nauczyciele

18.           

7 stycznia

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów (2)

 

19.           

10 stycznia

klasyfikacja półroczna klas

z-ca dyrektora szkoły, wychowawcy

20.           

11 stycznia

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzenie klasyfikacji za I półrocze

wszyscy nauczyciele

21.           

Zebrania semestralne wychowawców klasowych z rodzicami uczniów.

Wychowawcy klas

22.           

od XI 2021 do 31 I 2022

wg osobnych harmonogramów

Sprawdziany Umiejętności Maturalnych w klasach 3e, 3f, 3g oraz dla klas III po SP – poziom rozszerzony

koordynatorzy ds. badan
i diagnoz umiejętności

23.           

17 stycznia

Rozpoczęcie II półrocza

 

24.           

24 stycznia

ZMIANA PLANU

zespół ds.planu

25.           

14-27 lutego

Ferie zimowe

 

26.           

21 marca

Ostateczny termin informowania rodziców o zagrożeniach w klasach maturalnych

wszyscy nauczyciele

27.           

22 marca

od 16.00 do 18.00

Konsultacje z rodzicami w szkole lub on-line
 – po wcześniejszym umówieniu

wszyscy nauczyciele

28.           

14-19 kwietnia

Ferie wiosenne

 

29.           

21 kwietnia

Wystawianie ocen końcowych w klasach III

wszyscy nauczyciele

30.           

23 kwietnia (sobota)

DRZWI  OTWARTE

Przew. zespołu – J. Gałwiaczek +

pozostali nauczyciele

31.           

25 kwietnia

Klasyfikacja uczniów klas III

z-ca dyrektora

32.           

26 kwietnia

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie klasyfikacji w klasach III

dyrektor szkoły

33.           

Zebrania wychowawców klasowych z rodzicami uczniów.

z-ca dyrektora

34.           

29 kwietnia

Zakończenie roku klas maturalnych

z-ca dyrektora

35.           

3 maja

Udział delegacji szkoły w obchodach Święta Konstytucji 3. Maja.

opiekunowie pocztu sztandarowego

36.           

4 maja (śr)

 dzień wolny od zajęć dydaktycznych (3)

 matura z języka polskiego pp i pr

wszyscy nauczyciele

37.           

5 maja (czw)

 dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4)

 matura z matematyki pp

wszyscy nauczyciele

38.           

6 maja (pt)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5)

 matura z języka angielskiego pp

wszyscy nauczyciele

39.           

9 maja (pn)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6)

 matura z języka angielskiego pr

wszyscy nauczyciele

40.           

17 maja

Ostateczny termin informowania rodziców o zagrożeniach na koniec roku

wszyscy nauczyciele

41.           

do 20 maja

Pozostałe egzaminy maturalne pisemne wg harmonogramu

wszyscy nauczyciele

42.           

19-23 maja

SUM dla klas II - podstawy

koordynatorzy ds. badan
i diagnoz umiejętności

43.           

24 maja

od 16.00 do 18.00

Konsultacje z rodzicami w szkole
 – po wcześniejszym umówieniu

wszyscy nauczyciele

44.           

maj –czerwiec

SUM dla klas II - rozszerzenia

koordynatorzy ds. badan
i diagnoz umiejętności

45.           

1 czerwca

Szkolna Prusejada.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (7)

z-ca dyrektora, J. Pieczka i n-ele wychowania fizycznego

46.           

6-10 czerwca

TYDZIEŃ WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

47.           

17 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów (8) piątek po Bożym Ciele

 

48.           

17 czerwca

Wystawianie ocen końcowych

wszyscy nauczyciele

49.           

18-21czerwca

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne.

z-ca dyrektora

50.           

20 czerwca

Klasyfikacja uczniów kl. I i II.

z-ca dyrektora

51.           

21 czerwca

Zebranie Rady Pedagogicznej-zatwierdzenie klasyfikacji końcowej

dyrektor szkoły

52.           

23 czerwca

Szkoleniowa RP - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów (9)

 

53.           

24 czerwca

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

dyrektor szkoły