Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla zakwalifikowanych kandydatów

W dniach 19.07 od godz. 12.00 do 22.07 do godz.12.00   rodzic/opiekun prawny kandydata musi potwierdzić jego wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy również o dostarczenie karty zdrowia i dwóch zdjęć.

W chwili złozenia oryginałów należy również zadeklarować wybór drugiego języka, który powinien być kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej, oraz złożyć deklarację co do uczęszczania na lekcje religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie.

Rodzic/opiekun prawny kandydata, który nie może osobiście, w wyznaczonym terminie, przynieść wymaganych dokumentów, musi upoważnić osobę, która te dokumenty dostarczy. 

Brak potwierdzenia woli nauki oznacza automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Druk upoważnienia dla osoby, która w zastepstwie rodzica zakwalifikowanego kandydata dostarczy oryginały wymaganych dokumentów