Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku

24 stycznia 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku.
 
Wnioski wypełnione komputerowo (wraz załącznikami do wglądu) należy złożyć do pedagoga szkolnego do 10 lutego 2022 r.
 
Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń”:
1) przyznawane jest uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
2) do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przy czym każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.
 
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:
1) Wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, gólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
2) Aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
3) Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata/kandydatki (do wglądu). Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji kandydat ma obowiązek dostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego jego osiągnięcia.
 
Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Wzory wniosków wraz z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dostępne są na stronie internetowej Województwa Łódzkiego lodzkie.pl/stypendium