Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rządowy program PPGR

Do 2 listopada uczniowie z rodzin popegeerowskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na sprzęt do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dotyczy to nie tylko rodzin zamieszkujących miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, ale też dzieci, wnuków i prawnuków osób, które były zatrudnione w PPGR.

Szczegółowe informację dotyczące programu dostępne na stronie:https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu.
Dofinansowanie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny wskaże w oświadczeniu na brak możliwości zapewnienia dostępu do Internetu.

 
O wsparcie dla uczniów mogą starać się rodziny, które zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Dofinansowanie można uzyskać również, jeśli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie (krewni w linii prostej), a także opiekunowie prawni byli zatrudnieni w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

Aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, o wsparcie nie mogą się ubiegać te rodziny, w których dziecko otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub przenośny zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 Żeby ubiegać się o dofinansowanie, trzeba złożyć następujące dokumenty:

lub

Dodatkowy załącznik

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 2 listopada do godz. 15.00  za pośrednictwem platformy e-puap lub w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 b.

Osobami do kontaktu są: Hanna Belke – Markiewicz tel: 42 638 48 28 i Magdalena Misiakiewicz – Woch tel: 42 637 47 69

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). Weryfikacja oświadczeń będzie odbywać się na podstawie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR..