Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rządowy program PPGR

Do 2 listopada uczniowie z rodzin popegeerowskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na sprzęt do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dotyczy to nie tylko rodzin zamieszkujących miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, ale też dzieci, wnuków i prawnuków osób, które były zatrudnione w PPGR.

Szczegółowe informację dotyczące programu dostępne na stronie:https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu.
Dofinansowanie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny wskaże w oświadczeniu na brak możliwości zapewnienia dostępu do Internetu.

 
O wsparcie dla uczniów mogą starać się rodziny, które zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Dofinansowanie można uzyskać również, jeśli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie (krewni w linii prostej), a także opiekunowie prawni byli zatrudnieni w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

Aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, o wsparcie nie mogą się ubiegać te rodziny, w których dziecko otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub przenośny zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 Żeby ubiegać się o dofinansowanie, trzeba złożyć następujące dokumenty:

lub

Dodatkowy załącznik

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 2 listopada do godz. 15.00  za pośrednictwem platformy e-puap lub w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 b.

Osobami do kontaktu są: Hanna Belke – Markiewicz tel: 42 638 48 28 i Magdalena Misiakiewicz – Woch tel: 42 637 47 69

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). Weryfikacja oświadczeń będzie odbywać się na podstawie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR..